historie
Sølyst blev bygget af silkekræmmer Julius Frøichen i 1724 som landsted. En af de mest kendte ejere gennem tiderne var finans- og handelsminister Greve Ernst von Schimmelmann (var tilmed også skydebroder). I hans tid på Sølyst (1776-1831) blev det samlingsstedet for alle, hvem kunst og videnskab havde påtrykt åndens sande stempel. Blandt de kunstnere der kom på Sølyst var Adam Oehlenschläger, Bertel Thorvaldsen og en lang række andre, der kastede glans over Schimmelmanns kulturelle saloner.

I 1949 blev Sølyst købt af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab og har siden været Selskabets domicil og ramme om de traditionsrige skydninger. Der opbevares flere end 2.000 malede skiver, som skydebrødrene gennem århundreder har foræret Selskabet ved deres optagelse som skydebroder. Motiverne er mangfoldige og mange af landets fremmeste kunstnere har malet disse skiver, og samlingen betragtes i dag som en bevaringsværdig, enestående kulturel arv.
Tilmelding til vores nyhedsbrev